Josva 8:9

Josva 8:9 NB

Så sendte Josva dem av sted, og de gikk og la seg i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Men Josva selv ble denne natten blant folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del