Josva 8:35

Josva 8:35 NB

Det var ikke et ord av alt det som Moses hadde befalt, uten at Josva leste det opp for hele Israels menighet med kvinner og barn og for de fremmede som fulgte med dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del