Josva 8:3

Josva 8:3 NB

Da gjorde Josva og alt krigsfolket seg klar til å dra opp mot Ai. Josva valgte ut tretti tusen mann, tapre stridsmenn, og sendte dem av sted om natten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del