Josva 5:10

Josva 5:10 NB

Mens Israels barn lå i leir ved Gilgal, holdt de påske der på Jeriko-sletten, om kvelden den fjortende dagen i måneden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del