Josva 3:14

Josva 3:14 NB

Folket brøt så opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktens ark, gikk foran folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del