Josva 24:25

Josva 24:25 NB

Den dagen gjorde Josva en pakt med folket i Sikem og satte lov og rett for dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del