Josva 24:19

Josva 24:19 NB

Josva sa til folket: Dere vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han, han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del