Josva 21:6

Josva 21:6 NB

Gersjons barn fikk ved loddkastingen tretten byer av Issakars stammes ætter og av Asjers stamme og av Naftalis stamme og av den halve Manasses stamme i Basan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del