Josva 21:5

Josva 21:5 NB

De andre Kahats barn fikk ved loddkastingen ti byer av Efra’ims stammes ætter og av Dans stamme og av den halve Manasses stamme.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del