Josva 21:42

Josva 21:42 NB

Hver enkelt av disse byene hadde sine beitemarker omkring seg, og slik var det med dem alle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del