Josva 21:38

Josva 21:38 NB

Av Gads stamme: Ramot i Gilead, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Mahanajim med beitemarker
NB: Norsk Bibel 88/07
Del