Josva 21:36

Josva 21:36 NB

Av Rubens stamme: Beser med beitemarker og Jahsa med beitemarker
NB: Norsk Bibel 88/07
Del