Josva 21:3

Josva 21:3 NB

Etter Herrens befaling ga så Israels barn av sine arvedeler levittene disse byene med tilhørende beitemarker
NB: Norsk Bibel 88/07
Del