Josva 21:28

Josva 21:28 NB

Av Issakars stamme: Kisjon med beitemarker, Daberat med beitemarker
NB: Norsk Bibel 88/07
Del