Josva 21:26

Josva 21:26 NB

Det var i alt ti byer med tilhørende beitemarker som de andre kahatitters ætter fikk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del