Josva 21:25

Josva 21:25 NB

Av den halve Manasses stamme: Ta’anak med beitemarker og Gat-Rimmon med beitemarker - to byer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del