Josva 21:23

Josva 21:23 NB

Av Dans stamme: Elteke med beitemarker, Gibbeton med beitemarker
NB: Norsk Bibel 88/07
Del