Josva 21:21

Josva 21:21 NB

De fikk Sikem, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker i Efra’im-fjellene, og Geser med beitemarker
NB: Norsk Bibel 88/07
Del