Josva 21:18

Josva 21:18 NB

Anatot med beitemarker og Almon med beitemarker - fire byer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del