Josva 21:13

Josva 21:13 NB

Arons, prestens, sønner fikk både Hebron, som var tilfluktsby for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Libna med beitemarker
NB: Norsk Bibel 88/07
Del