Josva 21:10

Josva 21:10 NB

Arons sønner av kahatittenes ætter, de av Levis barn som loddet først kom ut for
NB: Norsk Bibel 88/07
Del