Josva 20:8

Josva 20:8 NB

På østsiden av Jordan, som flyter forbi Jeriko, ga de: i Rubens stamme Beser i ørkenen, på sletten, i Gads stamme Ramot i Gilead, og i Manasses stamme Golan i Basan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del