Josva 20:7

Josva 20:7 NB

Så helliget de disse byene: Kedesj i Galilea, i Naftalis fjelland, Sikem i Efra’ims fjelland og Kirjat-Arba, det er Hebron, i Juda-fjellene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del