Josva 20:1

Josva 20:1 NB

Herren talte til Josva og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del