Josva 17:5

Josva 17:5 NB

Slik falt det ti deler på Manasse, i tillegg til Gilead-landet og Basan-landet på den andre siden av Jordan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del