Josva 17:3

Josva 17:3 NB

Men Selofhad, en sønn av Hefer, som var sønn av Gilead og sønnesønn av Makir, Manasses sønn, hadde ikke sønner, men bare døtre. Dette var navnene på hans døtre: Mahla og Noa, Hogla, Milka og Tirsa.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del