Josva 17:1

Josva 17:1 NB

Manasses stamme fikk sin arvedel, for han var Josefs førstefødte. Makir, Manasses eldste sønn, gileadittenes stamfar, fikk Gilead og Basan, fordi han var en stridsmann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del