Josva 12:5

Josva 12:5 NB

og han rådde over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesjurittenes og ma’akatittenes land, og over halvdelen av Gilead, til grensen mot Sihon, kongen i Hesjbon.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del