Josva 12:23

Josva 12:23 NB

kongen i Dor på Dor-høydene, én, kongen over Gojim ved Gilgal, én
NB: Norsk Bibel 88/07
Del