Josva 12:2

Josva 12:2 NB

Sihon, amorittkongen, som bodde i Hesjbon og rådde over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-elven, fra midten av elven, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-elven, som er grensen mot Ammons barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del