Josva 12:1

Josva 12:1 NB

Dette var de kongene i landet som Israels barn slo. Deres land på østsiden av Jordan tok de i eie - fra Arnon-elven til Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst
NB: Norsk Bibel 88/07
Del