Josva 1:12

Josva 1:12 NB

Til Ruben og Gad og til den halve Manasses stamme sa Josva
NB: Norsk Bibel 88/07
Del