Josva 1:10

Josva 1:10 NB

Josva ga da folkets tilsynsmenn denne befalingen
NB: Norsk Bibel 88/07
Del