Joel 3:3

Joel 3:3 NB

Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del