Joel 3:23

Joel 3:23 NB

Det skal skje på den dagen at fjellene skal dryppe av most, og haugene skal flyte over av melk. Alle bekker i Juda renner fulle av vann, og en kilde veller fram fra Herrens hus og vanner Sjittims dal.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del