Joel 3:21

Joel 3:21 NB

Herren skal brøle fra Sion, han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del