Joel 3:18

Joel 3:18 NB

Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tråkk vinpressen, for den er full, pressekarene flyter over - deres ondskap er stor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del