Joel 3:15

Joel 3:15 NB

Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene til spyd! Han som er veik, skal si: Jeg er en helt!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del