Joel 3:1

Joel 3:1 NB

Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del