Job 9:20

Job 9:20 NB

Selv om jeg hadde rett, skulle likevel min egen munn dømme meg skyldig. Var jeg uskyldig, ville han likevel dømme meg skyldig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del