Job 9:18

Job 9:18 NB

som ikke ville tillate meg å dra ånde, men ville mette meg med lidelser.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del