Job 9:15

Job 9:15 NB

jeg som ikke kunne svare selv om jeg hadde rett, men bare måtte be min dommer om nåde!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del