Job 8:3

Job 8:3 NB

Skulle vel Gud forvende retten? Eller skulle Den Allmektige forvende rettferdigheten?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del