Job 8:11

Job 8:11 NB

Vokser sivet opp der det ikke er myrlendt? Blir starrgresset stort uten vann?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del