Job 39:34

Job 39:34 NB

Og Herren ble ved å svare Job og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del