Job 39:25

Job 39:25 NB

Den ler av frykten og blir ikke redd, og den tar ikke flukten for sverd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del