Job 39:10

Job 39:10 NB

Det ler av byens ståk og styr, driverens skjenn slipper det å høre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del