Job 23:4

Job 23:4 NB

Jeg skulle legge min sak fram for hans åsyn og fylle min munn med beviser.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del