Job 23:16

Job 23:16 NB

Og Gud har gjort mitt hjerte forsakt, Den Allmektige har forferdet meg
NB: Norsk Bibel 88/07
Del