Job 20:9

Job 20:9 NB

Det øye som så ham, ser ham ikke mer, og han er ikke lenger å se på sitt hjemsted.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del